אליפות ארצית לתלמידים עד גיל 11 ולתלמידות

אליפות ארצית לתלמידים עד גיל 11 ולתלמידות

מאת: איגוד ההאבקות
יום שישי, 14 ביולי 2023, 16:00
שלח לחבר
שם הנמען:
דוא"ל הנמען:
שם השולח:
דוא"ל השולח:
הערות:

תקנון אליפות ארצית בהאבקות

1. בתאריך 14/07/2023 תתקיים אליפות ארצית לתלמידים בגילאי 10-11 ותלמידות.

2. ארגון התחרות באחריות איגוד ההאבקות.

3. מקום האירוע: התחרות תתקיים בבאר שבע, רח' מרדכי מקלף 8.

4. סגנון: חופשי ונשים

5. גילאי המשתתפים: תלמידים בגיל 10-11 (2012-2013), תלמידות 2010-2014, קדטיות 2006-2009.

6. קבוצות משקל:

תלמידים 2012-2013:

26 ק"ג, 29 ק"ג, 32 ק"ג, 35 ק"ג, 38 ק"ג, 41 ק"ג, 44 ק"ג, 48 ק"ג, 

       52 ק"ג, 57 ק"ג, 62 ק"ג68 ק"ג, 75 ק"ג, 85 ק"ג.       

במשקלים עם יותר מ-4 מתאבקים תתבצע חלוקה כך ששנתון 2012,2013 יתחרו בנפרד. 

      תלמידות 2010-2014:

26 ק"ג, 28 ק"ג, 30 ק"ג, 32 ק"ג, 34 ק"ג, 37 ק"ג, 40 ק"ג, 44 ק"ג, 

       48 ק"ג, 52 ק"ג, 57 ק"ג62 ק"ג. 

קדטיות 2006-2009:

40 ק"ג, 43 ק"ג, 46 ק"ג, 49 ק"ג, 53 ק"ג, 57 ק"ג, 61 ק"ג, 65 ק"ג, 

       69 ק"ג, 73 ק"ג. 

      ללא טולרנס.   

7. שעת שקילה: 15:45- 15:00.

8. תחילת התחרות: 16:15.

9. תנאי השתתפות:

יש להתנהל בהתאם להנחיות, אין לאכול באולם הספורט, העובר על הנחיות המארגנים יורחק מן האולם.

     א. כל משתתף יהיה חייב להציג פנקס מתחרה של איגוד ההאבקות בתוקף לשנת 2023.

     ב. ההשתפות בתחרות כרוכה בתשלום של 50 ש"ח לכל ספורטאי.

     ג. כל משתתף יצטייד בשני "דרסים", אחד אדום ואחד כחול ובנעלי האבקות תקניות. 

      ד. טקס הענקת המדליות:

  • משתתף אשר זכה במדליה בתחרות חייב להשתתף בטקס הענקת המדליות, אחרת הישגו יבוטל ותלקח ממנו הזכאות למדליה.
  • כל זוכי המדליות נדרשים ללבוש "דרס" האבקות תקני בטקס הענקת המדליות.

10. בעלי התפקידים בתחרות:

      מנהל התחרות: שולמן לאוניד

      שופט ראשי: פוליאק יורי

      שופטי שקילה: ברינגולץ לאוניד

       מזכירות: מירושניקוב דימה

11. פרסים: למדורגים במקומות 1-3 תוענקנה תעודות ומדליות - השתתפות בטקס היא חובה.

12. משמעת: כל המשתתפים ידרשו להתנהג בספורטיביות, בהגינות ובנימוס לכל אורך התחרות. למנהל התחרות שמורה הזכות להפסיק את התחרות בכל עת וכמו כן גם להרחיק מן האולם כל ספורטאי, מאמן, נציג אגודה או צופה אשר יפריע למהלך התחרות.

13. ביטוח רפואי: באחריות האגודות לבטח רפואית את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרות מטעמן.

14. רופא בתחרות: רופא מטעם האיגוד יהיה נוכח במשך כל זמן התחרות.

15. שופטים בתחרות: כל אגודה אשר שולחת למעלה מ-3 ספורטאים לתחרות, מחוייבת לשלוח שופט. אגודה אשר אמורה לשלוח שופט ולא תעשה זאת, תחוייב ב-100 ש"ח לספורטאי עבור התחרות (במקום 50 ש"ח).

16. מאמנים: בצידי כל מזרן האבקות יוצבו שתי עמדות מאמן. 
אין לעזוב את עמדות המאמן בכל מהלך הקרב.
מעמדת המאמן אין לתקשר עם אף גורם פרט לספורטאי שלו.
המאמן אחראי על התנהגות הספורטאי בכל מהלך הקרב.

מועד התחרות וההנחיות עלולות להשתנות בהתאם להוראות התקפות לאותה העת.

תחרויות נוספות

Israel Wrestling Federation
P.O. Box 3408
Beer Sheva
Israel
Tel: 972-8-8530492
Fax: 972-8-8531630
contact@iwf.org.il
איגוד ההיאבקות בישראל
ת.ד. 3408
באר שבע
טלפון: 08-8530492
פקס: 08-8531630
עמותה מס' 580-244-846
contact@iwf.org.il